ČEMU VĚŘÍME

Věříme, že jediné panaceum je láska. Věříme v moudrost přírody a její dary užitečné nejen pro člověka. V každého člověka, i chudého a nemohoucího člověka. Teprve poté věříme právu obchodníka a jeho ochránce. Věříme, že si máme pomáhat. Věříme, že orel much nelapá. Věříme ve vymahatelnost práva kulturní země. Věříme v práva původních a stávajících obyvatel na osobní podporu vnitřního kanabinoidního receptorového systému, oslavu enteogenů a makových buchet. Věříme, že každý člen církve má právo nahlédnout do archivu European Cannabis Church a znát základní kánony víry neprotivící se žádné víře, teistům a ateistům nebo přírodě.Liberlandská národní knihovna archivuje kánony European Cannabis Church, IC: 210 82 015, Cannabis street 1 – 33, Hemp street 62/63, Ganja street 69 – 77, Liberland.

Kánony církve jsou uvedeny v prozatímní digitální formě zpracované studenty Open Royal Academy pod supervizí a editorstvím Velekněze do pracovní podoby archivu.