Poselství Velekněze…

Posted on

Make Love – Not War

Konopná církev neomezuje Vaší víru, ať je v Boha, Aláha, Budhu nebo sama v sebe. Věříme, že konopí je dar pro lidstvo, je to lék, zároveň slouží jako prostředek komunikace s dobrem, které je v každém z nás.

Hemp Church does not restrict your faith, whether in God, Allah, Buddha or in yourself. We believe that Cannabis is a gift to humanity, it is a medicine, it also provides communication with the good that is in all of us

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *