REFERENCE

Konopná církev si hluboce váží opakované veřejné podpory profesora MUDr. Vladimíra Hosáka, PhD., který se jako první český profesor a znalec cannabisterapie nebál dne 12.1.2015 veřejně ocenit výsledky rozsáhlých studií výzkumu Cannabis is The Cure za období 1962 – 2012. Zejména svi vážíme svěží slova pana profesora Hosáka v kapitole 105 -122 interní studie Konopná apatyka královny koloběžky první.  Monografie je zpracovaná kolektivem českých expertů a znalců sanskrtu. Jmenovitě MUDr. Jana Zmeková, MUDr. Hana Kučerová, MUDr. Zdeněk Faldyna, MUDr. Jarmila Šmoldasová, MUDr. Peter Hribňák, MUDr. Silvie Musilová  a MUDr. Petr Jeřábek, PhD. Veřejná podpora stálé konferenci Open Royal Academy v Olomouci dne 12. 1. 2015 moderovaná v letech 2014 – 2015 magistrem Petrem Bednářem, McA a kriticky oponovaná k publikaci dne 14. 5. 2015 kolektivem expertů a znalců ve složení MUDr. Jiří Švarc, PhD., JUDr. Richard Nigrini, Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., Mgr. Michaela Hanzlová, PhD., Doc. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš, DrSc., PhDr. Veronika Pragerová, PhD., Mgr. Pavel Andrle, MUDr. Dagmar Přikrylová a MUDr. Aleš Skřivánek, PhD. je pro Konopnou církev zavazující. Pokud chcete být lékařem, chemikem, farmaceutem nebo vývojářem a výzkumníkem nových genetik a modlitebních předmětů či jiným expertem Konopné církve zapojeným do výzkumu, pište prosím po registraci své CV právnímu zástupci církve Cannabis is The Cure,z.s.