královna koloběžka první

Tour de Franz

července 2016 proběhlo v Praze na OS Praha 7 hlavní líčení s obviněným pastorem Slavomilem Boudným a současně Velekněz vyrazil z Olomouce na pouť do Říma za papežem Františkem. Na pouť se vydali kromě Velekněze také pastoři a členové Konopné církve (KC). […]