ZAHRADNÍKŮV ROK

V roce 2016 ve spolupráci s partnery pořádáme vzdělávací a instruktážní semináře Zahradníkův rok

Prostřednictvím seminářů a dle dohody zajišťujeme členům církve pěstujícím na ploše do 100m/2 osobu v souladu s § 29 zákona o návykových látkách medicinsky ověřené registrované semena konopí. Konopí a jeho produkty jsou analyzovány Ústavem soudního lékařství v Olomouci, jde o stabilizované odrůdy konopí ve znění notifikace předpisu č. 50/2013 Sb. a článku 34 Smlouvy o fungování EU.

Po registraci církve v březnu 2016 vyhlašuje European Cannabis Church, Open Royal Academy (Europe) a česká Konopná církev společně s dalšími partnery mistroství světa zahradnického pěstování konopí v kategorii kořen (dovednost: minimálně 100 gramů kořene po vysušení), stonek (minimálně 20 cm v obvodu 10 cm nad kořenem) a kytice (hodnocena kreativita, vzhled a zdraví kytice).

Konopné farnosti Morava a Čechy nabízí pro mistrovství světa pokusnický prostor k bádání dle § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách notifikovaného předpisu č. 50/2013 Sb. a prostor k vítězství v soutěži zahradníků členských zemí Evropské unie.

Plochy konopných farností jsou otevřeny pro 33 expertů a 44 noviců.

Každý pěstitel má k dispozici 8 m2 plochy a právo asistenta.

Každý pěstitel má garanci získání titulu Open Royal Academy McA v kategorii zahradník.